2002.04.22.
Dervarics Attila, a DÉMÁSZ Rt. vezérigazgatója

Az EDF-csoport (Éléctricité de France) meghatározó számadatai világviszonylatban – 34,4 mrd eurós fogalom mellett külföldi beruházásai elérik a 15 mrd eurót. Több, mint 100 ezer alkalmazottal rendelkezik és 26 országban van jelen. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az egyik legnagyobb energiaszolgáltató a világon.
Az EDF alapvetően termelő, szállító és elosztó cég. Nagyjából tíz éve terjedt el az az üzleti felfogás, hogy a terméket és magát a szolgáltatást az ügyfélnek nem csak elő kell állítani, hanem el is kell juttatni hozzá, ezzel is terhet levéve a válláról. Ez persze csak az üzleti stratégia egy része, de nagyon jelentős. Az EDF is abban látja a jövőt, hogy a komplex, személyre szabott szolgáltatás a legcélravezetőbb. Konkrét javaslatokkal és kész tervekkel nekiindulva a leendő partner is meggyőződhet arról, mi az, ami számára a legkedvezőbb ajánlat. Az EDF mind a háztartásbeli fogyasztók, mind a nagyfogyasztók igényeinek meg kíván felelni, szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésével. Ezen a vonalon végighaladva divertifikálja a termelést, a nemzetközi piacokon jelentős felvásárlásokat hajt végre, trading, a szállítás és elosztás azonban továbbra is monopol tevékenysége lesz a cégcsoportnak. Ami viszont az ügyfélkapcsolati rendszert illeti, Dervarics úr elmondta, ahhoz, hogy a fentebb felsorolt szolgáltatások továbbra is emelt szinten létrejöhessenek és működjenek, konkrét kereskedelmi tevékenységre lesz szükség.
Az EDF világpiaci szereplése a következőkből tevődik össze – saját tőkével rendelkezve lép ki a piacra, befektetéseket szerez, erőműveket és elosztókat vásárol meg, valamint ügyfeleihez úgy juttatja el az energiát, hogy azok igényeit és elvárásait figyelembe veszi.
A DÉMÁSZ-t 1995 decemberében vásárolta meg az EDF. Ekkor a szolgáltató cég 48,7 %-ával rendelkezett, s opciót kapott az 50 % + 1 részesedés megszerzésére. Mára a részesedése 62 %-os, és immár hetedik éve annak, hogy a magyar illetve a francia cég együtt működik. Üzleti szempontból érdekes az a hozzáállás, ahogyan a két cég összekapcsolódik. A DÉMÁSZ 2010-ig szóló üzleti stratégiája kidolgozásának folyamataiban semmiféle direktívát nem kívánt alkalmazni a többségi tulajdonos EDF. Ennek ellenére a DÉMÁSZ is arra törekszik – ami eddig csak egy egyszerű elosztó cég volt -, hogy komplex energiaszolgáltatóvá váljon. Mindezidáig a cég feladata az elosztás és értékesítés volt. Az ügyfeleivel akkor vette fel a kapcsolatot, amikor eljuttatta hozzá a számlát, vagy valamilyen fellépő üzemzavart kellett elhárítania. A DÉMÁSZ szolgáltatásait az előbbi két tevékenység bővítésével kívánja továbbfejleszteni azzal az alapgondolattal kiegészítve, hogy ezentúl összetettebb, és az ügyfél számára kedvezőbb felhasználási feltételeket biztosít. Mindezt az energiapiac liberalizációja is indokolja, hiszen a leendő törvényi szabályozás értelmében nemcsak az MVM-től, hanem más szolgáltató cégtől is vásárolhat áramot. A piaci versenyképesség megtartása és a talpon maradás elengedhetetlen feltétele a vállalat tevékenységeinek folyamatos fejlesztése.
Az összetett működésből adódóan jelenik meg a tevékenységek további bővítésében a gáz, valamint a hőszolgáltatás. A DÉMÁSZ-nak a piac felé való nyitás keretein belül és jövőbeni üzleti stratégiájának kialakításában már ezeket a tényezőket is figyelembe kell vennie. Két lehetőség adott. Vagy partnerségre lép a cég, belső megállapodás és megfelelő keretszerződés alapján osztozik a hasznon és így tudja bővíteni szolgáltatásainak köreit, vagy pedig versenyt hirdet és konkurenciája lesz az eddig már a piacon tevékenykedő gázszolgáltatóknak. Mi a magunk részéről partnerségre törekszünk – mondta Dervarics úr. Nehézségek természetesen így is felmerülnek, de vezérigazgató úr bizalommal fordul a jövő felé, és úgy gondolja, a cég számára célszerű döntések meghozzák majd a várt eredményeket.
Amiről mindeddig szó esett, az elosztó integrációs tevékenység az, amiben a DÉMÁSZ előre kíván lépni. Tehát a mérő mögötti szolgáltatásokról van szó. Ezeket a szolgáltatásokat pedig nemcsak a nagyfogyasztók, hanem a háztartási felhasználók felé is bővítik. A cég tevékenységét a teljes ügyfél-szegmensre kívánja kiterjeszteni.
2000-ben készítette el a DÉMÁSZ szakmai gárdája azt az akciótervet, amiben 2005-ig le van fektetve, hogy milyen ütemben és hogyan kezdődjék meg a fejlesztés. A Mester-tervben több, mint negyven lépés szerepel, a lépések pedig tíz fő csoportba vannak osztva. A tíz csoportból hat a piaci, üzleti döntésekre vonatkozik, négy pedig a belső, működésre, a támogató folyamatokra. Ezek többek között az elosztó hálózatra és a termelő kapacitásra vonatkozó módosítások, a trading létrehozására irányuló lépések folyamatai, az ügyfelek tekintetében pedig a marketing tevékenységhez és az értékesítési csatornák bővítéséhez kapcsolódó előírások. További fő csoport az EDF akvizíciós tevékenysége, amiben a DÉMÁSZ is tevékenyen részt kíván venni a szomszédos országok szolgáltatóival együttműködve. A vállalat alapvetően átstrukturálódik. Ennek két motorja van, az anyagi-, illetve a humán erőforrások. Ehhez kapcsolódnak még az informatikai beruházások – amikre az elmúlt időszakokban a vállalat évente kb. 0,5-1 mrd Ft-ot költött.
A 2000-től 2002-ig terjedő időszak eredményei:
Míg 1998-ban 4 mrd Ft-ot költött a DÉMÁSZ beruházásokra, addig 2001-ben ez az összeg már megközelítette a 11 mrd Ft-ot. A hálózati beruházások legfontosabb területei, ahol már eredményeket értek el – a kis-, és középfeszültségű hálózat üzembiztonságának javításban, és a hálózati veszteség csökkentésében. A legakutabb probléma a kisfeszültségű hálózatban van. A nyolcvanas évek közepe óta elhanyagolt és azóta is mostoha körülmények között működő szerkezeti egységen belül a cég éves szinten nagyjából 20 ezer meghibásodást regisztrált. Ez ma már tarthatatlan állapot, ezért ezen változtatni kívánunk – mondta Dervarics úr. Ez annyit jelent, hogy ha egy tíz éves fejlesztési ütemtervet veszünk alapul, akkor évente – csupán csak – a kisfeszültségű hálózat mintegy 1800 km-ét kellene felújítani, fejleszteni.
Ma Magyarországon a villamos áramot továbbító rendszerek üzembiztonsága és az energiaszolgáltatás volumene nem közelíti meg az európai átlagot. Ezért a DÉMÁSZ vezetése úgy látja, hogy szükséges egy olyan minőségbiztosítási rendszer kialakítása, amely megteremti a felzárkózás esélyeit és a továbbiakban egy szervezettebb, színvonalasabb szolgáltatásokkal rendelkező vállalatot kíván működtetni.

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.