2002.06.24.
Künszler Béla, az ÉDÁSZ Rt. vezérigazgatója

Június 24-én tartotta beszámolóját Künszler Béla úr klubunkban. A színvonalas előadást rendkívül jó hangulat jellemezte, ehhez hozzátartozott a kifogástalan környezet és az időjárás is.
Az ÉDÁSZ vezérigazgatója is csatlakozott a vacsoraesten kialakult kellemes légkörhöz, azonban már előadását megkezdve aggályait fejezte ki az energiaipar, és az áramszolgáltatás terén kialakult helyzettel kapcsolatban. A piacnyitásra való felkészülésben két alapvető problémára mutatott rá, a jogi és szabályozási-, valamint az árrendszer kialakításának problémájára. Künszler Béla szerint annak ellenére, hogy megindultak a jogharmonizációs és törvényi szabályozási törekvések, még mindig nem egységes a rendszer és a 2003 január 1-je után megnyíló, teljes egészében leszabályozott energiapiac utópia. Az államigazgatás nem kellő mértékkel vonja be a társaságokat a liberalizációba, a jogszabályi környezet olyan mértékben nincs kidolgozva, mint ahogyan azt az energiaipari szereplők elvárnák – mondta.
A másik nagy probléma az ár meghatározása. Az rt. szolgáltatási területén kb. 830 ezer lakossági fogyasztó van, és a fogyasztók összességéhez 1,2 millió mérőberendezés tartozik. Ezen a szolgáltatási területen egy mérőórára vetítve a havi villamosenergia-felhasználás mindössze 2300 Ft. Természetesen ide tartoznak családi házak éppúgy, mint nyaralók vagy garázsok. Ezeket is figyelembe véve a felhasználás még így sem haladja meg a kb. 3200 Ft-os határt.
Az áramszolgáltató szektor működését jelentősen befolyásolja a villamosenergia-törvény elfogadása. Alapvetően meghatározza, hogy az eddig komplett struktúrában tevékenykedő vállalatok 2003 után hogyan működjenek – tagoltan – tovább. A tagoltság azt jelenti, hogy a vállalaton belül a funkciókat szét kell választani. Így működhet tovább egy szabadpiaci kereskedő társaság, egy közüzemi szolgáltató társaság, valamint egy hálózati szolgáltató társaság egyben. A 2003-as piacnyitásra az ÉDÁSZ olyan stabil pénzügyi és jogi helyzetet akar teremteni a maga számára, hogy szolgáltatási színvonala minden fogyasztói szegmensben megfelelő legyen.

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.