2003.10.06.
Kazatsay Zoltán, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium integrációs helyettes államtitkára

Hatodik alkalommal tartott nálunk előadást Kazatsay Zoltán helyettes államtitkár úr. Beszámolójára ezúttal október 6-án, a Buda Mercure Hotelben került sor. Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat régóta folyik. Az éppen aktuális munkákról, feladatokról hallhattak bővebb tájékoztatást a vacsoraesten résztvevő tagjaink, partnereink.
A GKM feladatai az EU-val kapcsolatosan alapvetően két olyan területre koncentrálódnak, amelyek eltérő kezelést igényelnek. Jelenleg a GKM felemás állapotban működik. Ez azt jelenti, hogy ugyan még nem vagyunk tagjai az EU-nak, mégis már gyakorlatilag el tudja látni azokat a feladatokat, amelyeket egy tagállamtól az Unió elvár.
Ahhoz, hogy az EU munkájában hatékonyan részt tudjunk venni, s ahhoz hozzá is tudjunk rakni valamit saját részről, először meg kellett teremteni a hazai intézményi hátteret. Olyan intézmény megteremtésére törekednek a szakemberek, amely az Unióban képes összegyűjteni a hazánk számára fontos információkat, és amely kellőképpen tudja képviselni a magyar érdekeket. Ennek keretében alakult ki a GKM-en belül egy olyan szakmai csoport, amely az uniós jogi- és egyéb szakmai kérdésekkel foglalkozik. Erre a csoportra épül rá az egyes szakmai főosztályok munkája is – akik egyébként a hazai feladatokat látják el.
Hazánknak a csatlakozás folyamatában ki kellett dolgoznia azt a közlekedéspolitikát, amelyet majdan tagként alkalmaz, és előrevetíti hosszú távú elképzeléseinket. Ennek dokumentációja, valamint főbb irányvonalai már a 90-es évek közepén elkészültek, kialakultak, ennek ellenére még mindig nem nyilvánosak, mivel végleges, jogilag is jóváhagyott formájuk máig nem valósultak meg. A hazai közlekedéspolitika az EU-s közlekedéspolitikán alapszik. Az ún. Fehér-könyv tartalmazza azokat a szakmai kritériumokat, ajánlásokat és szabályokat, amelyeket a tagállamok követni kívánnak. Az Unióban kifejezetten nagy hangsúlyt fektetnek az egyes tagállamokon belüli közlekedési hálózatok működésének harmonizálására. További fontos tétel még, hogy az Unió a közlekedésfejlesztésben is régiókban gondolkodik. Az egyes országok régióit elemezve alakítja ki a határmenti, illetve az államon belüli közlekedési koncepciót. Éppen ezért a régiók szerepe a közeljövőben érezhetően nőni fog. A megyei illetve a regionális szintek átfedéseinek harmonizálása komoly kihívást jelent a szakembereknek. A régiók akkor lesznek igazán hatékony szervezeti egységek, ha az államigazgatási rendszerük is teljes mértékben kiépül.

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.