2004.06.28.
Gulyás László, a DBR-Metró Projektigazgatóság igazgatója

Nyolcadik alkalommal tisztelte meg klubunkat Gulyás László, és tartott ismét színvonalas tájékoztatót a 4-es metró beruházásairól, terveiről június 28-án. A 2002-es országgyűlési választásokat követően decemberben az Európai Beruházási Bank finanszírozásra alkalmasnak találta a 4-es metró meghosszabbított szakaszának megvalósítási tervét. A teljes projekt-költség az adott szakaszon 1167 millió Euró, 75 százalékos hitelfinanszírozás mellett. 2003 május 14-én kormányhatározat született a 4-es metrót illetően. A Fővárossal a Pénzügyminiszter, illetve a Miniszterelnök egyességre jutottak. A megállapodás értelmében, a korábbi 60-40 százalékos tehervállalás helyett a kormány 70-30 százalék arányban vállalta magára a finanszírozási költségeket. Ezt az arányt azonban tovább korrigálják az ún. kapcsolódó felszíni beruházások (pl. a Bartók Béla út átépítése), így a végső arány kb. 79-21 százalék. A 2002-es áron számított költségekről született egy rendkívül fontos megállapodás. A kormány és a Főváros egybehangzó értékelése alapján kb. 195 milliárd Ft – ez a 2002 június 30-i árszint. Született egy törvény is a 4-es metróról, amely keretbe foglalta a kormány és a Főváros közötti megállapodás, illetve a projekt-menedzsmentet. 2004 június végén pénzügyi akadálya metróépítés megindításának nincs. Az Európai Beruházási Bank a Magyar Állam és a Főváros részére, külön-külön – a már fentebb említett – 75 százalékos finanszírozást nyújtja. A finanszírozás mellett igen nagy jelentősséggel bírnak az engedélyeztetési folyamatok. Két kulcsfontosságú engedély az, amelyeknek mindenképp meg kell lenniük: a környezetvédelmi-, és a vasúthatósági létesítési engedélynek. 2004 június 6-án kormányhatározat született a 4-es metró második szakaszának állami támogatásáról. A határozatból kiderül, hogy a támogatás mértéke azonos a korábbival. Ennek megfelelően készülnek el a megfelelő szerződés-módosítások, valamint elkészül a metróról szóló törvény módosítása is.

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.