Vélemények a klubról

Hosszú ideje rendszeres résztvevője vagyok a vacsoraesteknek, mert itt a sajtónyilvánosság nélkül az előadóktól kapott válaszok és viszontválaszok  közelebb visznek az adott valós üzleti helyzet megismeréséhez, és kiértékeléséhez.

Az új tagok, és a munkahelyet változtatók kedvéért javaslom a kitűzők használatát, valamint az esemény előtt a közvetlen beszélgetésre fordítható idő meghosszabbítását frissítők felszolgálásával.

A vacsoraesti  menü lehetne változatosabb a diétás igények (vega) figyelembevételével.

 


Diamant Gábor
MOVILL Kft. üzletfejlesztési vezető

 

Magam részéről elsősorban az energiatermeléssel kapcsolatos vacsoraesteken veszek részt.

Örömmel tapasztalom, hogy ezeken a rendezvényeken az iparághoz kapcsolódó, prominens cégek vezetői és szakemberei vannak jelen.

Ennek köszönhetően nem csak egy egyirányú tájékoztatás jön létre a meghívott előadó (álltalában cégvezetői szintű képviselet) részéről, hanem egy konstruktív beszélgetés alakul ki a beszállítói és a felhasználói oldal között, amely véleményem szerint hozzájárulhat a partnerek együttműködéséhez és közös sikeréhez.

 

Gálfi Károly
Emerson  Process Management Kft.

A két és fél évtizede működő klub színvonalas előadásaival és ennek megfelelő előadóival remek hangulatú találkahelye a mérnöktársadalomnak. Fontosak a munkaidőn kívüli találkozások és kötetlen beszélgetések mindannyiunk számára.

A programokon való részvételemnek természetesen nem csak a jó hangulat és a kellemes társaság az oka, hanem az is, hogy cégünk az UVATERV Zrt. komplexitásának köszönhetően szinte az összes előadás témájában érdekelt lehet. Engem személy szerint a közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztés, repülőtéri fejlesztések témakörei érdekelnek elsősorban. Emellett természetesen nagyon fontosak a finanszírozhatósággal és ütemezettséggel kapcsolatosan kapott információk.
Az előadók felkészültsége kifogástalan, előadásaikból rengeteg értékes információhoz jutunk, melyek jól hasznosulhatnak a különböző cégek munkájában.

Az előadásoknak is köszönhetően bizakodva nézünk az előttünk álló évek elé.
A klub elért eredményeihez gratulálok, további jó munkát kívánok.

Törő Gyula
UVATERV Zrt.

 Mi a véleményed a Klubról, a vacsoraestekről?
-Szeretem őket, mert az utolsó olyan szakmai fórumnak tartom, ahol a résztvevők között a szakma szeretete megelőzi az egyéb érdekeket.

 Miért tartod fontosnak a Klub rendezvényein való részvételt?
-Mert olyan emberekkel találkozom, akik között garantáltan jól érzem magam mérnökként, őszintén beszélhetek, retorzióktól való félelem nélkül. 

 Milyen témájú rendezvényekre jársz szívesen, milyen témákat javasolsz a szervezők számára?
-Közlekedésépítés, ezen belül vasúti infrastruktúra fejlesztés. Amit javaslok, az intermodalitás témája, a jövő stratégiája?

 Hogyan segíti a Klub rendezvényein való részvétel a céged munkáját, ill. munkádat?
-Az asztaltársaságban felmerült ötletek közül, már több sikeresen realizálódott. Egymás tapasztalataiból pedig nagyon sokat tanultam.

Halmai László
V-HÍD Zrt.

Előadóként és a hallgatóság soraiban helyet foglalva is volt szerencsém részt venni vacsoraestjeiken, így két különböző nézőpontból is szemlélhettem a klub tevékenységét. Úgy vélem, rendkívül hasznos munkát végeznek, amelyet érdemes a továbbiakban is folytatni a résztvevők körének további szélesítésével és aktivitásuk fokozásával. A változatos programok, szakirányú konzultációk során kiemelkedő színvonalú, kiválóan hasznosítható ismereteket nyújtanak az üzleti szféra szereplőinek mindamellett, hogy rendezvényeik remek alkalmat kínálnak a személyes találkozásra, a kapcsolatok építésére és ápolására.

 Mi a véleménye az előadók kiválasztásáról? Kit látna még szívesen előadóként a vacsoraesteken?

Jövőre való tekintettel, ha az egyes témáknál előadóként a kormányzati és/vagy hatósági szabályzó szférából is tudna a Klub előadókat biztosítani, az még tovább tudná az estek hatékonyságát növelni.

Fehér János
vezérigazgató
FGSZ Földgázszállító Zrt.

 

Rendszeres résztvevőként/előadóként nagyra értékelem a lehetőséget, hogy kevésbé formális körülmények között oszthatjuk meg nézeteinket, ötleteinket az üzleti partnerekkel. A Royal Diamond programja remek egyensúlyt tart: iparági szereplők, a hatóságok és a politika világa egyaránt képviseltetik magukat. Az informális atmoszféra pompás lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre a fogadás, a vacsora és a prezentáció folyamán.

Hálás vagyok, hogy működik a Royal Diamond, az igazi beszélgetések és a kapcsolatépítés remek platformját biztosítva. Sok sikert a következő 25 évre is!

I am a regular attendee and enjoy the opportunity to meet business partners in an atmosphere of lesser formality for exchanging views and ideas. I find the program of the Royal Diamond very well balanced, inviting representatives of the industry, of authorities and politics in turn. The setting is informal with plenty of opportunity for networking during reception, set dinner and speech.

I am grateful that Royal Diamond exists as platform for genuine discussion and networking. Thumbs up to the next 25 years!

Stephan Schattney
igazgató
Budapest Airport Műszaki Központ 

A VLG Kábelkereskedelmi Kft. 14 éve vesz részt a Royal Diamond Üzleti Klub vacsoraestjein, melyen a klub tagjaival kötetlen formában, ám üzleti szempontból értékes véleménycserét folytathatjunk, kellemes, színvonalas környezetben. A beszélgetések során rendszerint találkoznak a projektekkel kapcsolatos hasznos ismeretek, és az ezek mentén kialakuló termék- és szolgáltatásigények, amelyet üzleti és kapcsolatépítési szempontok alapján kifejezetten hasznosnak ítélek meg.

A Royal Diamond Üzleti Klub estjei, naprakész előadásokkal, és első kézből származó információkkal támogatják a cégvezetők döntéshozatali munkáját. A VLG Kft. számára -tevékenységéből kifolyólag-  kiemelkedően fontosak a villamoshálózat-építési, -fejlesztési, energetikai, építőipari, vasúti és egyéb, infrastruktúrát illető beruházásokról, projektekről szóló információk. Az  előadások után minden esetben alkalom nyílik a témában naprakész előadóval kötetlen beszélgetést folytatni olyan nemzetközi és hazai trendekről, projektekről, melyek segíthetik cégünk működésének hatékonyabbá tételét, egyúttal visszajelzést is kaphatunk saját jelenlegi működési struktúránk és üzletpolitikánk helytállóságát illetően.

Napjainkra jellemző a gyors piaci fejlődés, amely a szereplők részéről magas fokú alkalmazkodóképességet, és a keresleti igényeket kiszolgálni képes működési paramétereket követel meg. Ahhoz, hogy a VLG Kábelkereskedelmi Kft. eleget tudjon tenni ezeknek a gyorsan változó igényeknek, fontos, hogy tudatában legyen a működési területein felmerülő elvárásoknak, lehetőségeknek, illetve a potenciális kockázati tényezőknek. Ehhez tartom nagyon hasznos  eszköznek a vacsoraesteket, amelyek összefogják az egyes területek szereplőit.

Vető Géza
VLG Kft. tulajdonos