Vélemények a klubról

Vélemények rólunk

A Budapest Közút Zrt. képviseletében az utóbbi években csatlakoztam a klub életéhez. Társaságunk olyan közérdeklődésre számot tartó feladatot végez, amely igényli a hasonló témakörben működő társaságok vezetőinek véleményét, esetleges kritikáját. A mi munkánkban – és ezt a társvállalkozások szemszögéből is értem – a hiteles és naprakész információk komoly jelentőséggel bírnak. A kötetlen nyílt beszélgetések belső inspirációt adnak a hasonló pozícióban lévő elhivatott szakemberek véleményének megismerésében, amelyhez a Royal Diamond Üzleti Klub kiváló szervezése mellett nyújt ideális környezetet. A családias, kellemes légkör oldott hangulatot teremt, ami tovább segíti a szakemberek közötti kötetlen kapcsolatépítést, tapasztalatcserét.
A rendezvény résztvevőinek folyamatos bővülése a legmeggyőzőbb jele annak, hogy a meghívotti kör szereti és igényli is a klubesteket. A magas színvonalú előadások teljes körű kitekintést nyújtanak az ország specifikus szakterületeiről.
A fővárosi közutak, hidak üzemeltetéséért és forgalomtechnikájáért felelős cég vezetőjeként úgy vélem, hogy az üzleti életben – és ebbe bele tartoznak a közszolgáltatást végző cégek is – a siker egyik fontos eleme a partnerek közötti folyamatos és nyílt egyeztetés, amelyek egy oldottabb környezetben tudnak igazi hatékonysággal működni. Más szakemberek eredményeit, megoldásait és kihívásait saját munkám segítségeként is tudom hasznosítani.
Természetesen a fővárosi infrastruktúra üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos előadásokat részesítem előnyben, ugyanakkor érdeklődéssel figyelem az eltérő szakmai területek munkáját akkor is.
A rendezvény lebonyolításának módja, valamint az est struktúrája egy fontos sziget a mindennapi rutin mellett, ahol a résztvevő szakmailag elhivatott vezetői kör új technológiai ismeretekkel, információkkal tudják egymás munkáját segíteni, eredményesebbé tenni. 

Szőke Gábor
vezérigazgató

Budapest Közút Zrt

Cégünk, mint a Bentley Systems Inc. magyarországi képviselője kiemelten fontosnak tartja, hogy első kézből értesüljünk a hazai infrastruktúra tervezését, építését és üzemeltetését érintő legfontosabb projektekről, elképzelésekről. Erre kínálnak kiváló lehetőséget a Royal Diamond Business Club vacsoraestjei, melyeknek évek óta résztvevői vagyunk. Az események közvetlen légköre megkönnyíti a párbeszédet és a kapcsolatépítést az adott terület meghatározó cégvezetőivel. A Bentley műszaki szoftvermegoldásai átfogják a vacsoraesteken érintett összes témakört, így a magas színvonalú előadásoknak köszönhetően lehetőségünk adódik bepillantást nyerni az egyes szakterületek közötti összefüggésekbe is.A klubkirándulások rendkívül érdekesek és jól szervezettek. Olyan létesítményekbe és helyszínekre sikerült eljutnunk, ahová kívülállóként nem lenne lehetőségünk és olyan érdekességeket, különleges információkat tudhatunk meg a létesítményről, amit csak a „beavatottak” ismerhetnek.
Örömmel üdvözölnék további lehetőségeket a klub rendezvényein résztvevő kollégák és az általuk képviselt cégek megismerésére, terveik, esetleges igényeik bemutatására. Az újabb üzleti és együttműködési lehetőségek feltárása mindannyiunk „szívügye”.  (The business of business is business.)

Kozma Attila
L-Tér Informatika Kft. ügyvezető/tulajdonos
A Bentley szoftverek magyarországi forgalmazója

A Royal Diamond Klubba először előadóként kaptam meghívást, és a Klub céljaival történt ismerkedés után egy kitűnő alkalomnak éreztem, hogy a szerződéseink, azok műszaki teljesítése mögött álló vállalkozások vezetőivel, mint emberekkel közvetlen kapcsolatot alakíthassak ki.

Vállalkozásunk képviselőjeként már hallgatóként csatlakozom rendszeresen a Klubba, de a célom nem változott;  a már kialakult személyes kapcsolatrendszer fenntartása, az előadókkal való közvetlen párbeszéd kialakítása, végső soron a szervezeti, üzleti célok mögött a személyes, emberi motivációk megismerése.

Ez az, amely által a Klub a legnagyobb értéket közvetíti, a tagok, résztvevők és előadók révén az üzleti etika határain belül egy kicsit bennfentesnek, részesnek érezni magunkat.

Feldmann Mártonüzletág-igazgató
az Igazgatóság tagja
Prolan Zrt.Vasút-automatizálási Üzletág

A Penta Általános Építőipari Kft. képviselői már hosszú ideje részt vesznek az üzleti vacsoraesteken és újabban a szakmai kirándulásokon is.

 Számomra napi, heti rutin közepette mindig üde színfoltot jelentenek a klub által szervezett előadások, ahol vissza tudok kapcsolni normál sebesség fokozatba. Ezen alkalmakon az előadóknál és a résztvevőknél is egyensúlyba kerül az emberi és a szakemberi énjük.  A formaságokat mellőző beszélgetések mindig feltöltenek és a tárgyalt témák tovább gondolására késztetnek. Úgy gondolom, hogy az előadók számára is fontosak a szakmától kapott visszajelzések, megerősítések estleges más nézőpontok, amiket egy jól sikerült este után kapnak.

Köszönjük az eddigi lehetőségeket és ezúton is szeretnék gratulálni az alapítóknak az ötletükhöz és a több évtizedes munkájukhoz.

Pánczél Ottó Péter
ügyvezető
Penta Kft.

Hosszú ideje rendszeres résztvevője vagyok a vacsoraesteknek, mert itt a sajtónyilvánosság nélkül az előadóktól kapott válaszok és viszontválaszok  közelebb visznek az adott valós üzleti helyzet megismeréséhez, és kiértékeléséhez.

Az új tagok, és a munkahelyet változtatók kedvéért javaslom a kitűzők használatát, valamint az esemény előtt a közvetlen beszélgetésre fordítható idő meghosszabbítását frissítők felszolgálásával.

A vacsoraesti  menü lehetne változatosabb a diétás igények (vega) figyelembevételével.

Diamant Gábor
MOVILL Kft. üzletfejlesztési vezető

Magam részéről elsősorban az energiatermeléssel kapcsolatos vacsoraesteken veszek részt.

Örömmel tapasztalom, hogy ezeken a rendezvényeken az iparághoz kapcsolódó, prominens cégek vezetői és szakemberei vannak jelen.

Ennek köszönhetően nem csak egy egyirányú tájékoztatás jön létre a meghívott előadó (álltalában cégvezetői szintű képviselet) részéről, hanem egy konstruktív beszélgetés alakul ki a beszállítói és a felhasználói oldal között, amely véleményem szerint hozzájárulhat a partnerek együttműködéséhez és közös sikeréhez.

Gálfi Károly
Emerson  Process Management Kft.

A két és fél évtizede működő klub színvonalas előadásaival és ennek megfelelő előadóival remek hangulatú találkahelye a mérnöktársadalomnak. Fontosak a munkaidőn kívüli találkozások és kötetlen beszélgetések mindannyiunk számára.

A programokon való részvételemnek természetesen nem csak a jó hangulat és a kellemes társaság az oka, hanem az is, hogy cégünk az UVATERV Zrt. komplexitásának köszönhetően szinte az összes előadás témájában érdekelt lehet. Engem személy szerint a közúti és vasúti infrastruktúra fejlesztés, repülőtéri fejlesztések témakörei érdekelnek elsősorban. Emellett természetesen nagyon fontosak a finanszírozhatósággal és ütemezettséggel kapcsolatosan kapott információk.
Az előadók felkészültsége kifogástalan, előadásaikból rengeteg értékes információhoz jutunk, melyek jól hasznosulhatnak a különböző cégek munkájában.

Az előadásoknak is köszönhetően bizakodva nézünk az előttünk álló évek elé.
A klub elért eredményeihez gratulálok, további jó munkát kívánok.

Törő Gyula
UVATERV Zrt.

 Mi a véleményed a Klubról, a vacsoraestekről?
-Szeretem őket, mert az utolsó olyan szakmai fórumnak tartom, ahol a résztvevők között a szakma szeretete megelőzi az egyéb érdekeket.

 Miért tartod fontosnak a Klub rendezvényein való részvételt?
-Mert olyan emberekkel találkozom, akik között garantáltan jól érzem magam mérnökként, őszintén beszélhetek, retorzióktól való félelem nélkül. 

 Milyen témájú rendezvényekre jársz szívesen, milyen témákat javasolsz a szervezők számára?
-Közlekedésépítés, ezen belül vasúti infrastruktúra fejlesztés. Amit javaslok, az intermodalitás témája, a jövő stratégiája?

 Hogyan segíti a Klub rendezvényein való részvétel a céged munkáját, ill. munkádat?
-Az asztaltársaságban felmerült ötletek közül, már több sikeresen realizálódott. Egymás tapasztalataiból pedig nagyon sokat tanultam.

Halmai László
V-HÍD Zrt.

Előadóként és a hallgatóság soraiban helyet foglalva is volt szerencsém részt venni vacsoraestjeiken, így két különböző nézőpontból is szemlélhettem a klub tevékenységét. Úgy vélem, rendkívül hasznos munkát végeznek, amelyet érdemes a továbbiakban is folytatni a résztvevők körének további szélesítésével és aktivitásuk fokozásával. A változatos programok, szakirányú konzultációk során kiemelkedő színvonalú, kiválóan hasznosítható ismereteket nyújtanak az üzleti szféra szereplőinek mindamellett, hogy rendezvényeik remek alkalmat kínálnak a személyes találkozásra, a kapcsolatok építésére és ápolására.

 Mi a véleménye az előadók kiválasztásáról? Kit látna még szívesen előadóként a vacsoraesteken?

Jövőre való tekintettel, ha az egyes témáknál előadóként a kormányzati és/vagy hatósági szabályzó szférából is tudna a Klub előadókat biztosítani, az még tovább tudná az estek hatékonyságát növelni.

Fehér János
vezérigazgató
FGSZ Földgázszállító Zrt.

Rendszeres résztvevőként/előadóként nagyra értékelem a lehetőséget, hogy kevésbé formális körülmények között oszthatjuk meg nézeteinket, ötleteinket az üzleti partnerekkel. A Royal Diamond programja remek egyensúlyt tart: iparági szereplők, a hatóságok és a politika világa egyaránt képviseltetik magukat. Az informális atmoszféra pompás lehetőséget biztosít a kapcsolatépítésre a fogadás, a vacsora és a prezentáció folyamán.

Hálás vagyok, hogy működik a Royal Diamond, az igazi beszélgetések és a kapcsolatépítés remek platformját biztosítva. Sok sikert a következő 25 évre is!

I am a regular attendee and enjoy the opportunity to meet business partners in an atmosphere of lesser formality for exchanging views and ideas. I find the program of the Royal Diamond very well balanced, inviting representatives of the industry, of authorities and politics in turn. The setting is informal with plenty of opportunity for networking during reception, set dinner and speech.

I am grateful that Royal Diamond exists as platform for genuine discussion and networking. Thumbs up to the next 25 years!

Stephan Schattney
igazgató
Budapest Airport Műszaki Központ 

A VLG Kábelkereskedelmi Kft. 14 éve vesz részt a Royal Diamond Üzleti Klub vacsoraestjein, melyen a klub tagjaival kötetlen formában, ám üzleti szempontból értékes véleménycserét folytathatjunk, kellemes, színvonalas környezetben. A beszélgetések során rendszerint találkoznak a projektekkel kapcsolatos hasznos ismeretek, és az ezek mentén kialakuló termék- és szolgáltatásigények, amelyet üzleti és kapcsolatépítési szempontok alapján kifejezetten hasznosnak ítélek meg.
A Royal Diamond Üzleti Klub estjei, naprakész előadásokkal, és első kézből származó információkkal támogatják a cégvezetők döntéshozatali munkáját. A VLG Kft. számára -tevékenységéből kifolyólag-  kiemelkedően fontosak a villamoshálózat-építési, -fejlesztési, energetikai, építőipari, vasúti és egyéb, infrastruktúrát illető beruházásokról, projektekről szóló információk. Az  előadások után minden esetben alkalom nyílik a témában naprakész előadóval kötetlen beszélgetést folytatni olyan nemzetközi és hazai trendekről, projektekről, melyek segíthetik cégünk működésének hatékonyabbá tételét, egyúttal visszajelzést is kaphatunk saját jelenlegi működési struktúránk és üzletpolitikánk helytállóságát illetően.
Napjainkra jellemző a gyors piaci fejlődés, amely a szereplők részéről magas fokú alkalmazkodóképességet, és a keresleti igényeket kiszolgálni képes működési paramétereket követel meg. Ahhoz, hogy a VLG Kábelkereskedelmi Kft. eleget tudjon tenni ezeknek a gyorsan változó igényeknek, fontos, hogy tudatában legyen a működési területein felmerülő elvárásoknak, lehetőségeknek, illetve a potenciális kockázati tényezőknek. Ehhez tartom nagyon hasznos  eszköznek a vacsoraesteket, amelyek összefogják az egyes területek szereplőit.

Vető Géza
VLG Kft. tulajdonos