2001.10.29.
dr. Hajós Béla, a KÖVIM vízügyi helyettes államtitkára

Október 29-én került sor Hajós úr immár hagyományos előadására. Hajós Béla úrral zártuk 2001-ben a KÖVIM-ből érkező vendégeinek sorát.
Előadását az árvízvédelemmel kezdte, melynél megítélése szerint a 100%-os biztonság sosem érhető el. Kiemelte a differenciált védekezés szerepét. A nagyon jó hangulatú vacsoraesten államtitkár úr beszélt a Vásárhelyi-tervről, melynek része 1,5 mrd m3 vésztározó építése, ez kb. 1 m-es vízszint csökkentésére alkalmas. Az előadás befejezéseként szólt az ivóvíz minőség javító programról. Ez 2009-ig 90 mrd Ft-os fejlesztést jelent. 2002 novemberében is várjuk Hajós urat évenkénti előadásának megtartására.

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.