2002.05.07.
Molnár József, a TVK Rt. vezérigazgatója

Május 7-én tartott előadást klubunkban Molnár József, a TVK vezérigazgatója. Beszámolójában részletesen taglalta az rt. piaci szerepvállalását, főbb beruházásait, valamint kitért a többi társaság helyzetére is ebben a szegmensben.
A petrolkémiai vállalatok számára a 2001-es esztendő rendkívül kedvezőtlen volt, a fedezetek a ciklus mélypontján szokásos szintre estek vissza. A kőolajszármazékok és a különböző polimertermékek ára vegyesen alakult az év folyamán a különböző regionális piacokon. A nyersolaj ára az év első felében még ingadozott, ám az év második felében már szinte folyamatosan csökkent, így éves átlagban a Brent DTD típusú kőolaj jegyzésára 14%-kal csökkent a 2000 évihez képest. A nyersolaj ármozgását követték a TVK által felhasznált alapanyagok, a vegyipari benzin jegyzett ára éves átlagban 11%-kal, a gázolajé pedig 13%-kal csökkent. Az alapanyagárak csökkenése – mivel azt globális gazdasági gyengülés következtében fellépő kereslet visszaesés idézte elő – nem eredményezte a petrolkémiai fedezetek növekedését.
Az alapanyag árcsökkenését – akár dollárban, akár euróban – meghaladó termékárcsökkenés következtében 2001 negyedik negyedévére az árak és az eredményesség szempontjából ciklikus petrolkémiai ágazat a ciklusmélypont közeli fedezeti szinten működött. Számos, nem integrált nyugat-európai és észak-amerikai gyártó operatív veszteséget realizált és kénytelen volt csökkenteni termelését. Ebben a globális és iparági környezetben sikerként könyvelhette el a TVK, hogy 2001 során egyetlen hónapban sem volt veszteséges.
2001-ben a társaságnál végrehajtott beruházások teljesítményértéke 6 488 millió Ft volt, mely nagyságrendjében összevethető az előző év teljesítményértékével (7 743 millió Ft). Az idei év beruházási kiadásaiból 2,4 mrd Ft a petrolkémiai kapacitás bővítő fejlesztések előkészítő munkáira került felhasználásra, mely költség nagy része tervezési tevékenységet takar. A TVK legfőbb stratégiai fejlesztése 2001-ben az Olefin-II gyár létesítése, mely a 2,4 mrd Ft-os kiadásokból 1,7 mrd Ft-ot tett ki.
A 2001 évben befejezett beruházási és felújítási munkák használatba vételét követően a társaság vagyona 5 908 millió Ft-tal gyarapodott, melyből a társasági adókedvezmény alapjául vehető termelő és termelést támogató projektek értéke 3 522 millió Ft.

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.