2004.09.28.
Kósa Lajos, Debrecen polgármestere

Harmadszor volt vendég klubunkban 2004. szeptember 28-án Debrecen első embere, aki színvonalas előadásával tájékoztatta a vacsoraest résztvevőit a város jelenlegi helyzetéről. Debrecen a jelen gazdasági helyzetben sem panaszkodhat. Költségvetésében, gazdaságában, gazdálkodásában, fejlesztéseiben összességében jó eredményt produkál. Ami ennek ellenére az egész önkormányzati szférára jellemző, hogy drámaian beszűkültek a fejlesztési lehetőségei. Pl. Debrecenben 30 ezer házgyári lakás van. A kormány által a felújításukra 2004-ben megjelölt maximális keret 550 millió Forint. Ez kb. 100 ilyen típusú ház felújítására lenne elég. Kerékpárutak kiépítésére az országos, pályázható keretösszeg 280 millió Forint, valamint a címzett- és céltámogatások köre is egyre szűkül. Ha ma a városvezetés úgy dönt, hogy utoléri önmagát a jelenleg hatályos jogszabályi szinten az oktatás, a szociális és egyéb önkormányzati intézmények infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében, akkor kb. 25-30 milliárd Forintnyi beruházást jelentene. Erre a célra 2004-ben 800 millió Forintot költ a város. Hat év alatt a város elérte azt, hogy nagyjából annyit költ intézményei fenntartására, mint az éves amortizáció. Debrecen valószínűleg az egyik legjobb költségvetési helyzetű város 2004. szeptemberében, a nagyvárosok, illetve a Főváros kerületeinek tekintetében. Nagyon magas a költségvetési főösszege – 50 milliárd Forint. 2,8 milliárd Forint a város adóssága, eynnyi volt 1998-ban is. A helyi adóbevétel a háromszorosára nőtt 1998 óta. A helyi gazdaság tehát jól teljesít. Hazánkban Debrecen az egyetlen város, amely közmű-vállalatait holdingba szervezte, működteti. Ezzel párhuzamosan az expanziós politika, a regionális szintű fejlesztés a jövő kulcsa. A város az egészségügyi ellátó-rendszerét átszervezte. Az összes ingó- és ingatlan vagyont egy erre a célra létrehozott korlátolt felelősségű társaságra, az egészségügyi ellátási rendszert pedig egy közhasznú társaságra bízta a városvezetés. A kht. szerződéses jogviszonyban állva a kft-vel, attól bérli az infrastruktúrát és az eszközöket. Ez nem jelenti azt, hogy a polgármesteri hivatal el akarná adni az egészségügyben lévő vagyont. A módosításokkal a város vezetése el akarja kerülni a közbeszerzési eljárással történő ellátó-rendszer kiépítést. Jelenleg járó beteg szakrendelés Debrecenben 25 helyszínen zajlik.

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.